ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ : Α)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ:4), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 295,20 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. Β)ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ:2) Π

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ : Α)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ:4), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 295,20 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. Β)ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ:2) Π

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ : Α)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ:4), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 295,20 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. Β)ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ:2) Π 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο