• 21 Αυγούστου, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (FΑΧ)ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ.ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (FΑΧ)ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ.ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (FΑΧ)ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ.ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο