ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο