• 1 Ιουλίου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο