• 8 Ιουλίου, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 12-κάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου Cardifax ,ECG-8370K,NIHON KOHDEN με S/N:00389,για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 12-κάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου Cardifax ,ECG-8370K,NIHON KOHDEN με S/N:00389,για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 12-κάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου Cardifax ,ECG-8370K,NIHON KOHDEN με S/N:00389,για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο