ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο