• 5 Μαΐου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.500€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.500€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.500€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο