• 15 Οκτωβρίου, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΝΗΑ)ΔΥΟ ΛΑΒΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝMAGGILB)ΔΥΟ ΛΑΒΙΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ MAGGILΓ)ΔΥΟ ΨΑΛΙΔΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΝΗΑ)ΔΥΟ ΛΑΒΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝMAGGILB)ΔΥΟ ΛΑΒΙΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ MAGGILΓ)ΔΥΟ ΨΑΛΙΔΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΝΗΑ)ΔΥΟ ΛΑΒΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝMAGGILB)ΔΥΟ ΛΑΒΙΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ MAGGILΓ)ΔΥΟ ΨΑΛΙΔΙΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο