• 7 Μαΐου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΣ 47/2020 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 και άρθρου 32Α του ν.4605/2019παρ.2β)ββ,γγ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΣ 47/2020 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 και άρθρου 32Α του ν.4605/2019παρ.2β)ββ,γγ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΣ 47/2020 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 και άρθρου 32Α του ν.4605/2019παρ.2β)ββ,γγ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο