Παιδιατρική

Η Παιδιατρική κλινική ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 16.12.2002.

Σήμερα, μετά από 8 χρόνια λειτουργίας, νοσηλεύει περισσότερα από 1.000 παιδιά το χρόνο, καλύπτει με καθημερινό τακτικό εξωτερικό ιατρείο περίπου 10.000 παιδιά κατ’ έτος και καλύπτει όλα τα έκτακτα παιδιατρικά περιστατικά σε καθημερινή 24ωρη βάση.

Επιπροσθέτως, σε 24ωρη βάση, καλύπτει τα νεογνά του μαιευτικού τμήματος, καθώς επίσης και τις μαιευτικές επεμβάσεις όπου απαιτείται παρουσία παιδιάτρου (καισαρικές τομές κ.λ.π.).

Η παιδιατρική κλινική έχει 24 ανεπτυγμένες κλίνες, τα δε νεογνά, προς το παρόν, δέχονται την παιδιατρική φροντίδα στους χώρους της μαιευτικής κλινικής, την αίθουσα τοκετών και τα χειρουργεία.

Αναπνευστικό Εργαστήριο Παιδιατρικής Κλινικής

Στην παιδιατρική κλινική είναι εγκατεστημένο εργαστήριο μελέτης της αναπνευστικής λειτουργίας, το μοναδικό στην Ήπειρο.

Το εργαστήριο αυτό εφαρμόζει προηγμένες μεθόδους μελέτης της αναπνευστικής λειτουργίας των παιδιών και αποτελεί δραστηριότητα, από την οποία παράγεται επιστημονικό έργο και έχουν προκύψει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Γραφείο Ιατρών : 2681361578
Νοσηλευτικό προσωπικό : 2681367577

Μετάβαση στο περιεχόμενο