• 22 Οκτωβρίου, 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 1. ΑΠΟ (16059 /1-10-15 ).ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 1. ΑΠΟ (16059 /1-10-15 ).ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 1. ΑΠΟ (16059 /1-10-15 ).ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο