• 23 Απριλίου, 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ 12 ΑΡΘΜ ΠΡΩΤ. 5504/3-4-15 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ 12 ΑΡΘΜ ΠΡΩΤ. 5504/3-4-15 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ 12 ΑΡΘΜ ΠΡΩΤ. 5504/3-4-15 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο