• 23 Μαΐου, 2023

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης για κατάθεση Προσφορών για «Υπηρεσίες «Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία)» (CPV: 90721600-3) του Γ.Ν. Άρτας»

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης για κατάθεση Προσφορών για «Υπηρεσίες «Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία)» (CPV: 90721600-3) του Γ.Ν. Άρτας»

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης για κατάθεση Προσφορών για «Υπηρεσίες «Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία)» (CPV: 90721600-3) του Γ.Ν. Άρτας» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο