ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΟΣ( 6 ΑΡΙΘΜ 5461 /3-4-15) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΟΣ( 6 ΑΡΙΘΜ 5461 /3-4-15) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΟΣ( 6 ΑΡΙΘΜ 5461 /3-4-15) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο