Μαιευτική

Η Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική του Γ.Ν.Α. λειτουργεί από το 1997 έτος ίδρυσης του νοσοκομείου ως συνέχεια του παλιού νοσοκομείου.

To 2005 ξεκίνησε η χορήγηση ιατρικής ειδικότητας για ένα χρόνο. Από το 2007 η χορήγηση ιατρικής ειδικότητας επεκτάθηκε στα 2 χρόνια.

Τμήματα που λειτουργούν

ΕΞΩΤΕΡΙΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
Εξωτερικά Ιατρεία

Τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν καθημερινώς. Οι εξετάσεις των ασθενών γίνονται κατόπιν ραντεβού.

Τα τακτικά γυναικολογικά και μαιευτικά περιστατικά εξυπηρετούνται τις εργάσιμες ώρες καθημερινά ενώ τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται καθημερινώς όλο το 24ωρο.

Tα Γυναικολογικά περιστατικά αφορούν :

Πρόληψη (γυναικολογική εξέταση, υπέρηχο και λήψη Test pap)
Διάγνωση
Τα Μαιευτικά περιστατικά αφορούν :

Παρακολούθηση εγκύου
Διεξαγωγή NST
Τοκετούς
Ετησίως στα Ε.Ι. πραγματοποιούνται 1000 περίπου test pap ενώ εξετάζονται 5000 περίπου ασθενείς.

ΚΛΙΝΙΚΗ

Η κλινική διαθέτει 28 κλίνες. Ετησίως νοσηλεύονται περίπου 800 γυναικολογικά και μαιευτικά περιστατικά.

Στο διάστημα 2008 – 2009 πραγματοποιήθηκαν 450 χειρουργικές γυναικολογικές επεμβάσεις και 165 καισαρικές τομές.

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Η λειτουργία του Μαιευτηρίου είναι επί 24ώρου βάσεως. Κατά το χρονικό διάστημα 2008 – 2009 έγιναν 580 τοκετοί.

Μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια λειτουργίας, η Κλινική έχει προσφέρει ικανό έργο, τόσο κλινικό όσο και επιστημονικό, το οποίο αποδεικνύουν η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση των ασθενών, η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας των υπαρχόντων τμημάτων και η ανάγκη δημιουργίας νέων.

Στόχος μας είναι να ενισχυθεί και να διευρυνθεί το έργο στο μέλλον, με σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο