• 4 Ιουλίου, 2023

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ-ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΘ» CPV: 33170000-2 με κωδικό 23DIAB000026756 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ-ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΘ» CPV: 33170000-2 με κωδικό 23DIAB000026756 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ-ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΘ» CPV: 33170000-2 με κωδικό 23DIAB000026756 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο