• 25 Αυγούστου, 2023

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευσηs τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , CPV:50421000-2., με κωδικό ΔΙΑΒ: 2023DIAB26980.

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευσηs τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , CPV:50421000-2., με κωδικό ΔΙΑΒ: 2023DIAB26980.

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευσηs τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , CPV:50421000-2., με κωδικό ΔΙΑΒ: 2023DIAB26980. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο