ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο