• 20 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση Προσφορών για «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (LINEAR) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» (CPV:33115000-9) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 8.680,00€ συμπερ. ΦΠΑ

Κατάθεση Προσφορών για «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (LINEAR) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» (CPV:33115000-9) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 8.680,00€ συμπερ. ΦΠΑ

Κατάθεση Προσφορών για «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (LINEAR) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» (CPV:33115000-9) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 8.680,00€ συμπερ. ΦΠΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο