• 22 Μαΐου, 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ TΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP K΄ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΑΚΙΔΑΣ ETI(THERMAMITE 5)-(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 156)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ TΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP K΄ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΑΚΙΔΑΣ ETI(THERMAMITE 5)-(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 156)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ TΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP K΄ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΑΚΙΔΑΣ ETI(THERMAMITE 5)-(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 156) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο