• 10 Ιουλίου, 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΘΑΝ, ΜΕΘ, ΧΕΙΡ/ΚΗ, ΑΙΜΟΔ, ΠΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 232)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΘΑΝ, ΜΕΘ, ΧΕΙΡ/ΚΗ, ΑΙΜΟΔ, ΠΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 232)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΘΑΝ, ΜΕΘ, ΧΕΙΡ/ΚΗ, ΑΙΜΟΔ, ΠΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 232) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 232

(232) 16045_10-7-18

Μετάβαση στο περιεχόμενο