• 6 Αυγούστου, 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Γ,ΑΠΟΣΤΕΙΡ,Ψ/Χ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 269)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Γ,ΑΠΟΣΤΕΙΡ,Ψ/Χ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 269)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Γ,ΑΠΟΣΤΕΙΡ,Ψ/Χ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 269) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 269

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 269

Μετάβαση στο περιεχόμενο