• 27 Ιουνίου, 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 220)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 220)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 220) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 220

(220) 14996_27-6-18

Μετάβαση στο περιεχόμενο