• 4 Ιουλίου, 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10249/04-07-2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10249/04-07-2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10249/04-07-2014 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο