• 24 Ιουνίου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΞΥΛΙΝΗΣ(1)ΣΥΡΤΑΡΕΡΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΞΥΛΙΝΗΣ(1)ΣΥΡΤΑΡΕΡΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΞΥΛΙΝΗΣ(1)ΣΥΡΤΑΡΕΡΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο