• 4 Νοεμβρίου, 2015

KATAΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ(1)ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

KATAΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ(1)ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

KATAΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ(1)ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο