• 8 Σεπτεμβρίου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ENΟΣ(1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ENΟΣ(1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ENΟΣ(1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο