• 20 Μαΐου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙA ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.8102/20-05-15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙA ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.8102/20-05-15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙA ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.8102/20-05-15 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο