ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (FILMS ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.21498/17-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (FILMS ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.21498/17-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (FILMS ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.21498/17-11-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο