• 5 Φεβρουαρίου, 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.2059

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.2059

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.2059 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο