• 23 Οκτωβρίου, 2014

Κατάθεση ΚΛΕΙΣΤΩΝ οικονομικών προσφορών για χαρτί Α4 με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Κατάθεση ΚΛΕΙΣΤΩΝ οικονομικών προσφορών για χαρτί Α4 με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Κατάθεση ΚΛΕΙΣΤΩΝ οικονομικών προσφορών για χαρτί Α4 με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο