Κατάθεση ΚΛΕΙΣΤΩΝ οικονομικών προσφορών για χαρτί Α4 με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Κατάθεση ΚΛΕΙΣΤΩΝ οικονομικών προσφορών για χαρτί Α4 με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Κατάθεση ΚΛΕΙΣΤΩΝ οικονομικών προσφορών για χαρτί Α4 με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο