• 28 Ιουλίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ (1) ΕΝΟΣ ΔΙΒΑΘΜΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΟ3 >>.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ (1) ΕΝΟΣ ΔΙΒΑΘΜΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΟ3 >>.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ (1) ΕΝΟΣ ΔΙΒΑΘΜΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΟ3 >>. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο