• 15 Μαρτίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο