• 1 Νοεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 20235

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 20235

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 20235 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο