ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο