• 20 Ιουλίου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤ (75-95)Χ(1.10-1.30) ΠΕΡΙΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤ (75-95)Χ(1.10-1.30) ΠΕΡΙΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤ (75-95)Χ(1.10-1.30) ΠΕΡΙΠΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο