• 2 Απριλίου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.5340/02-04-15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.5340/02-04-15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.5340/02-04-15 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο