ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙA ΠΟΥΑΡ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 1000ML

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙA ΠΟΥΑΡ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 1000ML

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙA ΠΟΥΑΡ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 1000ML 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο