ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠ.ΠΡΩΤ.19526

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠ.ΠΡΩΤ.19526

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠ.ΠΡΩΤ.19526 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο