ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο