• 18 Οκτωβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19276/18-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19276/18-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19276/18-10-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο