ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 60 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 60 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 60 ΛΙΤΡΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο