• 7 Σεπτεμβρίου, 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο