• 8 Νοεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.20822/8-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.20822/8-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.20822/8-11-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο