ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Σ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Σ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Σ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο