• 21 Νοεμβρίου, 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19616

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19616

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19616 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο