ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο