• 16 Μαρτίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α) ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, B) ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α) ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, B) ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α) ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, B) ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο