ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ Β)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ Β)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ Β)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο