ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο