ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.9211

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.9211

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.9211 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο